Slide 11

Ý Tình Thân

(1)

Mọi phiền não, buồn khổ đều thuộc Tình cảm.
Mà mọi Tình cảm đều bắt nguồn từ sự nhận thức, suy nghĩ của Ý thức. Nói cách khác mọi phiền não đều có nguồn gốc từ những program sai lầm trong tâm ý của mình chứ không phải do người hay sự vật bên ngoài gây nên.
Mục đích tu học Ý Tình Thân là giúp con người thoát khỏi vọng tưởng, ảo tưởng, chuyển hóa những quan niệm sai lầm, những thành kiến, thói quen phản ứng gây khổ đau để sống an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top