Sách Đã Xuất Bản

Phật tử có nhã ý thỉnh sách xin xem thông tin liên hệ bên dưới
Ai Mua Xe Rác
Nhân dịp được đọc quyển "Who ordered this truckload of dung", tác giả là Ajahn Brahm, người Anh, xuất gia tu học với thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan...
Bồ Tát Hạnh
Sau khi phát tâm Bồ Ðề (còn gọi là Bồ Ðề Tâm nguyện), hành giả Bồ Tát cần phải noi theo gương của chư Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai, hành Bồ Tát Hạnh...
Bố Thí Ba La Mật
Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì...
Dòng Đời Vô Tận
Con người còn sống là còn nhiều chuyện để làm, để nói, và suy nghĩ. Ngay cả sau khi chết, sự sống vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác...
Đạo Gì
Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ cầu siêu cho ông nội tôi. Rồi từ đó tôi mua sách Phật đọc thường xuyên...
Góp Nhặt
Trước kia, khi nói đến Phật, tôi chỉ liên tưởng đến hình ảnh của Phật Thích Ca. Và mỗi khi tôi mong hay nguyện thành Phật thì tôi ao ước...
Oan Gia
Đề tài oan gia đã được thuyết giảng nhiều lần từ năm 2010 đến 2013. Tập sách này đúc kết lại các buổi giảng trên. Cốt lõi oan gia chỉ có một...
Phật Pháp Căn Bản
Trong quá trình hoằng pháp, tôi đã đi thuyết giảng nhiều nơi với nhiều đề tài khác nhau. Vài Phật tử đã chọn lọc, ghi chép lại một số bài căn bản...
Sổ Tay Quán Chiếu
Phật Pháp mênh mông như đại hải, học suốt đời suốt kiếp cũng không hết, nhưng về phần tu tập thì chúng ta nên thực hành những giáo lý...
Tâm và Ta
Cách đây 15 năm (năm 1990), tôi có viết quyễn "Vô Ngã", trong đó chỉ đơn giản giới thiệu hai phương pháp tu tập vô ngã...
Thiền Tứ Niệm Xứ
Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục đích giới thiệu với quý độc giả đang đi tìm giải thoát và nhất là thích tu thiền, một phương pháp hành thiền...
Vô Ngã
Mục đích chân chính của người tu Phật là cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ cái gì? Giải thoát ai? Và tại sao phải giải thoát?
Ý Tình Thân
Ý, Tình, Thân là một đề tài vô tận vì đó là những yếu tố cấu tạo nên con người và con người là cả một thế giới huyền bí.
Ý Tình Thân 2
Tập sách này đúc kết lại những giáo lý và phương pháp được dạy trong các khóa Ý Tình Thân ở Pháp, Đức, Hoa Kỳ cho các học viên có tài liệu ôn bài...

Muốn thỉnh băng sách xin liên lạc các Phật tử dưới đây:

01.
Mrs. Thanh Đức

1183 San Moritz Dr
San Jose, CA 95132, USA
Phone: (408) 258-4207
Email: thanhduc1@gmail.com

02.
Mrs. Thanh Niệm

11201 Caroleen Ln
Garden Grove, CA 92841, USA
Tel: (714) 487-7191
Email: thanhniem4412@hotmail.com

03.
Mr. Từ Phổ

3623 Tumbling Falls Dr
Manvel, TX 77578, USA
Tel: (832) 360-8151
Email: dqtran.tutap@gmail.com

04.
Mrs. Thanh Văn

14 Rue Louis Marchandise, Apt 54
94400 Vitry Sur Seine, France
Tel: 09.6747.2942
Email: thanhvan7412@gmail.com

05.
Mrs. Thanh Định

Rahlstedter Str. 86A
22149 Hamburg, Germany
Tel: (176) 5655-3323
Email: khiet.dinh@gmail.com

06.
Mrs. Thanh Lương

Stossäckerstr. 60
70563 Stuttgart, Germany
Tel: (711) 160-1400
Email: thanhluong03@googlemail.com

07.
Mrs. Thanh Tú

Chemin du Boisy 43
1004 Lausanne, Suisse
Tel: 21.648.3259
Email: thanhtu50@gmail.com

Scroll to Top