Ý Tình Thân

Tuy sống ở Âu Mỹ bận rộn công việc làm ăn và chạy đua với vật chất, nhưng may thay vẫn còn nhiều người hướng về đạo Phật, mong tìm ra được con đường giải thoát. Những phong trào tu Thiền, tu Mật, tu Tịnh Ðộ vẫn tiếp tục trăm hoa đua nở góp thêm phần phong phú cho đạo Phật. Song le nhiều khi mải chạy theo nhãn hiệu và phương tiện, người ta quên đi mục đích đơn sơ ban đầu của đạo Phật, đó là giúp cho con người bớt khổ!

Hãy khoan nói đến chuyện kiến tánh thành Phật, bản lai diện mục hay vãng sanh Cực Lạc, mà hãy nhìn lại hiện tại. Chúng ta có biết sống hạnh phúc với chính bản thân mình và những người xung quanh không ? Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, nếu không thấy bớt khổ, thêm vui thì ta có thể xem đó không đúng là đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ kia mà !

Sách Ý Tình Thân đưa ra một luồng tư tưởng mới, nêu lên vấn đề của Tình, một vấn đề quan trọng mà ít người để ý. Ngoài những dẫn chứng thực tế, với thí dụ dễ hiểu, sách còn đưa ra những phương pháp hành trì rút tỉa từ kinh điển và kinh nghiệm tu tập của tác giả. Những ai đã đọc sách của thầy Trí Siêu sẽ tìm lại lối hành văn phóng khoáng, đề cập đến những vấn đề mà từ trước đến nay ít ai nói tới.

Sách

Ý Tình Thân
Ý, Tình, Thân là một đề tài vô tận vì đó là những yếu tố cấu tạo nên con người và con người là cả một thế giới huyền bí.
Ý Tình Thân 2
Tập sách này đúc kết lại những giáo lý và phương pháp được dạy trong các khóa Ý Tình Thân ở Pháp, Đức, Hoa Kỳ cho các học viên có tài liệu ôn bài...

Slideshow

Ý Tình Thân - 1
Ý Tình Thân - 2
Ý Tình Thân - 3
Ý Tình Thân - 4
Scroll to Top