Lịch Hoằng Pháp

Lịch trình hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2023
1

Chùa Tịnh Luật

Ngày 18,19 tháng 3

Khóa tu an lạc

8703 Fairbanks North
Houston Rd Houston, TX 77064 USA
Tel: (713) 856-7802

2

Chùa Phước Huệ

Ngày 7,8,9 tháng 4

Khóa tu Ý Tình Thân

365 Victoria St
Wetherill Park, NSW 2164, Australia
Liên lạc:
Thanh Diệu: +61 407 484 020
Tâm Lộc: +61 460 023 447
Email:quanchieu02@gmail.com

3

Dhamma Home

Ngày 15/4/23, 10am

Duy Thức Học

204 William St
Yagoona, NSW 2199
Australia

4

Chùa Minh Giác

Ngày 15/4/23, 5pm

Thước đo người tu

564 The Horsley Dr,
Smithfield, NSW 2164
Australia

5

Thiền Đường Vô Ưu

Ngày 16/4/23, 10:30am

Học đạo thông minh

6 Fraser Rd
Canley Vale, NSW 2166
Australia

 

6

Chùa Nam Hải Phổ Đà

Ngày 18,19/4/23, 5:30 – 6:30pm

Oan gia, Hạnh phúc

8 Rue Max Frouin Magenta
Nouméa, Nouvelle Calédonie 98000

7

Chùa Quang Minh

Ngày 22,23/4/23, 6:30pm

Tu theo Phật là tu làm sao?

18 Bourke St
Braybrook, VIC 3019
Australia

8

Chùa Linh Sơn

Ngày 29/4/23, 7pm

Nguyên nhân khổ đau

89 Rowe Terrace
Darra, QLD 4076
Australia

9

Chùa Phật Đà

Ngày 30/4/23, 10am và 7pm

Tu hành căn bản

36 Deodar St
Inala, QLD 4077
Australia

10

Chùa Hải Hội

Ngày 17,18 tháng 6

Chết và tái sinh, Bố thí ba la mật

383 Dufferin Ave
Winnipeg, Manitoba R2W-2Y2
Canada
Tel: (204) 586-7578

11

Chùa Quang Minh

Ngày 8,9 tháng 7

Khóa tu và thuyết pháp

10660 Rosalie Rd
Northglenn, CO 80233
Tel: (303) 350-7252

12

Thiền viện Tánh Không

Ngày 4-8 tháng 8

Khóa Tu Bốn Vô Lượng Tâm

Lautenthaler Strasse 2
38644 Hahnenklee (Goslar), Germany
Liên lạc:
Minh Giác: thienmai.de@gmail.com
Thanh Lương: thanhluong03@gmail.com

13

Tùng Lâm Linh Sơn

Ngày 12-20 tháng 8

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

18 Les Bosnages
87290 Rancon
France
Tel: 05.55.60.21.60

Scroll to Top