Slide 10

Ý Tình Thân

(1)

Đây là tiến trình tu tập theo giáo lý Ý Tình Thân để sửa tận gốc những phiền não.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top