Slide 08

Ý Tình Thân

(1)

Đây là những vấn đề của Ý.
Khi trong tâm ý có những điều này thì sẽ phát sinh ra phiền não, khổ đau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top