Slide 09

Ý Tình Thân

(1)

Khi Ý nghĩ tích cực (+) tốt lành thì Tình sẽ an vui, Thân thể sẽ nhẹ nhàng, thoải mái, năng lượng tăng.
Khi Ý nghĩ tiêu cực (-) xấu ác thì Tình sẽ buồn phiền, Thân thể sẽ mệt mỏi, năng lượng yếu kém.
Kiểm cơ bắp là 1 phương pháp để thấy sự ảnh hưởng của những Ý nghĩ, Tình cảm tiêu cực hay tích cực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top