Slide 05

Ý Tình Thân

(1)

Sự liên quan giữa Ý, Tình, Thân.
Một ý nghĩ khởi lên làm phát sinh ra 1 tình cảm. Tình cảm này sẽ dẫn đến hành động hay thái độ.
Một ý nghĩ khởi lên dẫn đến 1 hành động. Hành động này sẽ làm phát sinh 1 tình cảm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top