Slide 04

Ý Tình Thân

(1)

Giáo lý Ý Tình Thân được xuất phát từ bài Kệ số 1 của Kinh Pháp Cú.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top