Slide 40

Ý Tình Thân

(3)

Để nuôi dưỡng Thần, nên:
Tập thiền để làm chủ tâm ý
Nghỉ ngơi, giải trí.
Lạc quan, suy nghĩ tích cực, tốt lành.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top