Slide 37

Ý Tình Thân

(3)

Dưỡng Tinh: ăn chay, ăn uống điều độ
Dưỡng Khí: tập thể dục, yoga, tai chi, khí công
Dưỡng Thần: thiền, nghỉ ngơi, giải trí

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top