Slide 38

Ý Tình Thân

(3)

Muốn nuôi dưỡng Tinh cho tốt thì nên:
– Ăn chay theo dưỡng sinh
– đủ chất sinh tố, khoáng chất
– thuận theo âm dương
– cân bằng chất pH: kiềm, a-xít

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top