Slide 43

Ý Tình Thân

(3)

Đây là hào quang của một người bình thường, khỏe mạnh.

Trích từ sách “Hands of Light” của Barbara Ann Brennan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top