Slide 35

Ý Tình Thân

(3)

Thân thô chính là thân xác vật chất, gồm 3 yếu tố là: tinh, khí, thần.
Dưỡng sinh là ăn uống, tập luyện để giữ cho thân thể khỏe mạnh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top