Thơ Mật Nghiêm

Dưới đây là những bài thơ của cư sĩ Mật Nghiêm (Đặng Nguyên Phả) sáng tác trong các khóa tu với thầy Trí Siêu.

Bình An
Kính Tặng Thầy Trí Siêu

Thầy vẫn là con tim khắc khoải
Đến với Đời bằng một chữ Thương
Trong hành trình dài không mệt mỏi
Tặng cho Đời chỉ một giọt sương.
Giọt sương ấy có lần tự hỏi:
“Làm được gì ngàn kiếp vô thường?”
Ngay lúc đó giọt sương thành sỏi
Trải đường đi giải những oan ương
Đường mở rộng khắp trong sáu cõi
Đón chúng sinh chẳng chút vấn vương
Trở về với chân tâm sống mãi
Trong bình an hạnh phúc miên trường.
Cả vũ trụ cười dài thoải mái
Bình thường tâm hát khúc thanh lương.
California 28-1-2011.

Chào Một Bài Ca

Tôi đã thấy một người Lữ Khách
Đem tặng đời những khúc tâm ca
Người Lữ Khách vừa đi vừa hát
Tìm đồng hành cùng rủ về Nhà.
Tôi đã lắng nghe bài pháp ấy
Thấy giải bày ý Phật Thích Ca
Bằng ngôn ngữ văn phong thời đại
Để nói lên sự sống chan hòa.
Lữ Khách thả thuyền trên dòng sống
Hướng về tâm, biển lặng phong ba
Là tâm bình đẳng, là pháp giới
Đường Đại Thủ Ấn, Tâm Và Ta.
Lữ khách mang hành trang Góp Nhặt
Phát tuyên ngôn Cứu Mẹ Đất ra
Cưỡi thuyền theo Dòng Đời Vô Tận
Ý Tình Thân mong chuyển Ta bà.
Lữ Khách đang hành Bồ Tát Hạnh
Một kiếp người, đích đến còn xa
Sống với Bố Thí Ba La Mật
Để trải lòng Vô Ngã vị tha.
Lữ khách hỏi Đạo Gì đây nhỉ?
Giảng luân xa, sáu pháp du già (yoga)
Tứ Niệm Xứ dạy nhìn thực tướng
Về chân tâm, nhà thật của ta.
Mừng thiện duyên Khách thăm Đuốc Tuệ
Nối vòng tay tâm nguyện thiết tha
Đem an bình, từ bi, trí tuệ
Trải thành đường, chuyển hóa Ta bà.
Chúc Lữ Khách làm tròn Phật sự
Bằng con đường sáng tạo bao la
Giữa chợ đời đam mê lưỡng lự
Dắt được nhiều quyến thuộc về Nhà. 
Đuốc Tuệ ngày 3-7-2011

Tặng Đời
(Nhân đọc bài Ba Cái Ảo của Thầy Trí Siêu)
  

Đời là những gì đẹp nhất hôm nay
Đời là những gì cuộc sống phơi bày
Thời gian cứ trôi, nhân duyên tụ tán
Xét cho cùng là Ảo Mộng cuồng quay.
Ta sinh ra trong cuộc sống đời này
Chấp cái ta, của ta mỗi phút giây
Ai động tới lập tức liền phản ứng
Cả hai đều Ảo Tưởng tựa mây bay.
Chúng sinh cùng vũ trụ hiển bày đây
Là pháp giới mênh mông nhiệm mầu thay
Vẫn sinh diệt thì chỉ là Ảo Ảnh
Ba Ảo là Đại Huyễn, cuộc mê say.
Ai đồng tình, xin vỗ một bàn tay
Ai không đồng… xin vỗ cả hai tay. 
California ngày 13-5-2012

Cảm Tạ Thầy 
Kính Tặng Thầy Trí Siêu

Thầy làm hoa Đạo nở
Cho cuộc sống ngát hương
Bồ Đề Tâm khai mở
Hương sen tỏa ngàn phương.
Thế gian đang thay đổi
Trời đất vẫn vô thường
Nhưng đạo mầu luôn mới
Chuyển hóa đời thanh lương.
Cám ơn Thầy dạy Đạo
Đường giải thoát miên trường.
California ngày 18-6-2012

Là Ai?

Vào đời cứu khổ
Nói chuyện gió mưa
Học làm Thầy Tổ
Chẳng phải tay vừa.
Thiên tầm cổ độ
Gió lọt song thưa
Hành tung chẳng lộ
Học hạnh người xưa
Tới lui độc bộ
Đâu cũng là chùa.
Dang tay phòng hộ
Hành Bồ Tát Thừa
Chẳng đắc, chẳng ngộ
Sen nở đúng mùa.
4-10-2012

Ý Tình Thân 3
Kính Tặng Thầy và các bạn tu

Tôi vừa đến Oklahoma
Dự khóa tu Ý Tình Thân ba
Mượn áo tràng trang nghiêm lễ Phật
Gặp lại Thầy và bạn bè xa.
Trời vào Thu chim cất tiếng ca
Hoa mỉm cười nhìn giọt sương sa
Tất cả đều chờ cơn mưa Pháp
Ý Tình Thân sức sống chan hòa.
Vì hiểu đời giấc mộng Nam Kha
Biết vô minh che lấp tâm ta
Nên mọi người gắng công tu tập
Ý Tình Thân chỉ rõ đường ra.
Ai cũng đều hoan hỷ thiết tha
Dọn đất tâm cho Đạo nở hoa
Cây Bồ Đề sinh hoa kết trái
Ý Tình Thân dẫn trở về nhà.
Oklahoma ngày 5-10-2012

Hoài Niệm
Khóa Ý TÌNH THÂN 3

Ba ngày tu học thoáng qua mau
Kỷ niệm đầy vơi chuyện trước sau
Ý TÌNH THÂN sống trong tâm thức
Ai về nhà nấy, thấy còn nhau.
Bài học còn lưu ấn tượng sâu
Hành trang giải thoát để trong đầu
Cảm ơn THẦY-BẠN duyên gặp gỡ
Xa Thầy, xa Bạn nhớ thương nhau.
An lạc ngày tu giữ được lâu
Trở về cuộc sống thấy thêm giàu
Giàu về phương thức trừ tâm bệnh
Mở cửa đời thương, vẫn có nhau.
Bài học một đời giải khổ đau
Trong lòng nội kết cũng qua mau
Đạo-Đời hòa hợp thân tâm tịnh
Sống trọn kiếp người trợ giúp nhau.
Trên nước hiện trăng, bóng mộng đầu
Tưởng đời là thật mộng càng sâu
Duyên theo hơi thở, không còn niệm
Trời đất mênh mông, dứt vọng cầu.
Oklahoma ngày 6-10-1012

Scroll to Top