Quán ba cái ảo

  1. Cuộc đời ảo mộng: đối cảnh trái ý, vừa lòng, không ưa ghét, lấy bỏ, giữ tâm vắng lặng.
  2. Thân người ảo tưởng, không phải là ta: đối với bệnh chết, giữ tâm thanh tịnh.
  3. Các pháp ảo ảnh: khen chê, thị phi, như gió thoảng mây bay.
Scroll to Top