Quán tâm từ

Từ bi tâm là điều căn bản của đạo Phật. Học đạo lâu năm, thông hiểu giáo lý kinh điển  mà tâm vẫn còn nhiều kiêu ngạo, ganh tị, giận hờn thì đó vẫn chưa thực sự thấm nhuần đạo Phật. Lòng từ bi không thể tự nhiên có sau khi đọc vài chục quyển kinh hay nghe vài trăm băng giảng. Lòng từ bi cần phải được trau dồi tập luyện thường xuyên mỗi ngày. Sau đây là một phương pháp tu tập làm phát triển lòng từ bi. Mỗi ngày bạn dành 5 hay 10 phút, ngồi xuống rồi suy nghĩ hoặc niệm thầm những tư tưởng sau đây :

  1. Cầu mong cho tôi được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, giận hờn, lo sợ, hằng ngày an vui, xa lìa khổ nạn.
  2. Cầu mong cho người thân của tôi (cha mẹ, anh em,…) được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não,…
  3. Cầu mong cho những người quen (tên…) được mạnh khỏe, bình an,…
  4. Cầu mong cho người xa lạ (tên…) được mạnh khỏe, bình an,… 
  5. Cầu mong cho kẻ thù và oan gia của tôi … được mạnh khỏe, bình an,…
  6. Cầu mong cho tất cả chúng sinh được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, giận hờn, lo sợ, hằng ngày an vui, xa lìa khổ nạn.

Ban đầu bạn có thể học thuộc lòng bài góp ý trên đây, nhưng sau một thời gian tu tập, bạn có thể thêm hay bớt tùy theo hoàn cảnh và sở thích. Ðiều cần nhất là cố gắng tu tập hàng ngày, nhờ đó những tư tưởng từ bi này sẽ thấm nhuần tâm của bạn và bạn sẽ được chuyển hóa lúc nào không hay.

Thích Trí Siêu

Scroll to Top