Tâm Và Ta

Người Đọc: Thanh Như

Bài Liên Quan

Thiền Tứ Niệm Xứ

Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục đích giới thiệu với quý độc giả đang

Vô Ngã

Mục đích chân chính của người tu Phật là cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ

Đạo Gì?

Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ

Góp Nhặt

Trước kia, khi nói đến Phật, tôi chỉ liên tưởng đến hình ảnh của Phật Thích Ca.

Scroll to Top