Kinh Phước Đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Ngài bằng một bài kệ:

“Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy.”

“Lánh xa kẻ xấu ác
Thân cận thiện tri thức
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất

“Sống trong môi trường tốt
Nhân lành trước đã tạo
Hướng tâm theo đường chánh
Là phước đức lớn nhất

“Có học, có nghề hay
Khéo hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất

“Hiếu thảo với mẹ cha
Nuôi dưỡng vợ và con
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất

“Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất

“Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tỉnh giác không phóng dật
Là phước đức lớn nhất

“Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Đúng thời nghe chánh pháp
Là phước đức lớn nhất

“Nhẫn nại và hòa nhã
Yết kiến bậc sa môn
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất

“Sống thanh tịnh,tỉnh thức
Thấy được lý Thánh đế
Thực chứng được Niết Bàn
Là phước đức lớn nhất

“Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên,
Là phước đức lớn nhất

“Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân.”

(Thích Trí Siêu soạn 9/2015).
Kinh này thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) của Tiểu Bộ Kinh. Còn được dịch là Kinh Ðiềm Lành, hay Kinh Hạnh Phúc.

Scroll to Top