Giới Luật

Giới luật được đặt ra để giúp hành giả tu tâm sửa tánh, tránh những điều lầm lỗi đưa đến đau khổ cho mình và kẻ khác. Thọ giới nhiều là điều rất tốt nhưng nhiều khi không nhớ hết để mà giữ.
Giới luật tuy nhiều nhưng ta có thể tóm tắt lại trong một giới sau đây :

Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác

Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác tức là tu tâm và tu miệng.

Ở đời ai cũng muốn hạnh phúc sung sướng, nhưng sao cứ gặt hái mãi khổ đau ? Ðó chỉ vì chúng ta không chịu tu sửa tận gốc (tức là sửa tâm ý mình), mà chỉ chú trọng hình thức bề ngoài.

Trong Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu có nói :
“Tâm dẫn đầu các pháp và làm chủ mọi hành động. Nếu nói hay làm với tâm ô nhiễm, khổ đau sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.”

Chúng ta muốn an vui hạnh phúc nhưng luôn phạm phải lỗi lầm to lớn nhất đó là : nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác. Khi khởi một ý nghĩ xấu về ai thì ý nghĩ xấu đó nằm trong tâm của chính ta. Khi nói lời xấu ác thì lời nói đó nằm ngay nơi miệng của ta trước hết. Vì nghĩ xấu kẻ khác nên chúng ta nghi ngờ và xem họ là thù địch, rồi ghét bỏ họ. Vì ta nói xấu kẻ khác nên họ thù ghét lại ta. Từ nghĩ xấu và nói xấu sẽ đưa đến hành động xấu ác tức là tạo nghiệp. Do đó nếu muốn tránh tạo ác nghiệp thì ta phải tu ngay từ trong tâm, giữ tâm trong sạch vắng lặng, trau dồi bốn đức tính tốt (từ bi hỷ xả) và giữ gìn cái miệng, ít nói chuyện thị phi, tốt xấu của kẻ khác, mỗi khi mở miệng thì chỉ nói lời ái ngữ và sự thật, còn không thì nên im lặng. Giữ gìn được tâm và miệng trong sạch thì chắc chắn hành động sẽ tốt lành.

Chúng ta hay thích thọ giới nhiều, học kinh luận cao siêu nhưng lại bỏ sót những điều rất căn bản và giản dị. Ðúng như Ô Sào Thiền Sư nói :

Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Thị chư Phật giáo.

Ðừng làm điều ác
Gắng làm việc lành
Giữ tâm trong sạch
Ðó lời Phật dạy.

“Con nít lên ba cũng biết, nhưng ông già tám mươi làm cũng không xong.”

Giới luật tuy nhiều nhưng ta hãy bắt đầu bằng giữ cho tâm và miệng trong sạch thì tất cả giới khác sẽ tự nhiên trong sạch.

Thích Trí Siêu

Scroll to Top