Tranh Chấp

Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Sau đây là 3 trường hợp :

  1. Người chưa biết đạo thì hay cho là mình đúng và người kia lỗi 100%.
  2. Người bắt đầu học đạo biết tu thì thấy cả 2 bên đều có lỗi 50%.
  3. Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%.
Scroll to Top