Slide 45

Ý Tình Thân

(3)

Hình vẽ tượng trưng 7 luân xa trên thân người.

Trích từ sách “Hands of Light” của Barbara Ann Brennan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top