Slide 22

Ý Tình Thân

(2)

Đây là 1 thí dụ về những nguyên nhân đã tạo ra “program sân”.
Khi luôn muốn sự vật phải theo ý mình thì rất dễ nổi sân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top