Slide 13

Ý Tình Thân

(2)

Ý khởi lên một ý nghĩ rồi bám vào cho đó là đúng, rồi mắc kẹt luôn.
Từ ý tưởng cố chấp đó làm phát sinh ra Tình cảm, cảm xúc.
Tình cảm, cảm xúc đó dẫn đến tạo nghiệp gây đau khổ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top