Dòng Đời Vô Tận

Bài Liên Quan

Tâm và Ta

Cách đây 15 năm (năm 1990), tôi có viết quyễn “Vô Ngã”, trong đó chỉ đơn giản

Ý Tình Thân 2

Tập sách này đúc kết lại những giáo lý và phương pháp được dạy trong các khóa

Vô Ngã

Mục đích chân chính của người tu Phật là cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ

Ai Mua Xe Rác

Nhân dịp được đọc quyển “Who ordered this truckload of dung”, tác giả là Ajahn Brahm, người

Đạo Gì

Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ

Scroll to Top